aarde canyons Home Oeratoom Materie De aarde Het heelal Evolutie De mens Het leven Meer voorspellingen
© Als je iets kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?

Waar gaat het over?

Al wat bestaat is een of andere vorm van leven. Maar wat is eigenlijk leven? En wat is eigenlijk materie? Daar gaat deze website over. Alles wat wij zien, maar ook wat wij niet kunnen zien, leeft, is leven. Het allerkleinste atomaire deeltje, maar ook het allergrootste wat wij ons kunnen voorstellen, het heelal, leeft. Dus zelfs de ruimte is niet leeg, hoewel wij wel hebben geleerd dat de ruimte leeg zou zijn. Maar elk denkbaar puntje in de lucht hier op aarde en in de oneindige kosmos, is een vorm van intelligent leven. Evenzo is materie, zoals stenen, een vorm van leven, hoewel dat niet zo lijkt. Maar in de atomaire bouwstenen van die steen staat niets stil, alles wervelt door en om elkaar, leven dus. Zo is het ook in het heelal, daarin beweegt alles ten opzichte van elkaar en wel met astronomische snelheden die miljoenen keren sneller zijn dan de snelheid van het licht. En de aarde lijkt weliswaar een dode steenklomp, maar het tegendeel is waar, de aarde is een levende planeet die in- en uitademt zoals alle levende wezens doen. Het is altijd al zo geweest, dat wij God ook in de materie zouden willen zien. Hem tastbaar aanwezig willen zien en we vinden het moeilijk om Hem niet materieel tastbaar te kunnen zien. Alles is voor de mens tastbaar aanwezig, maar God niet. Voor de meeste mensen is het daarom moeilijk om in Zijn bestaan te geloven. Want bestaan, is in materie bestaan en zien in materie, is geloven. Dat alle leven, maar dan ook alle leven, tot in het allerkleinste detail, in de materie, Gods leven is, dat Hij dat is, is voor velen niet te geloven, op de manier zoals het werkelijk is. Materie, de aarde is dan ook niet wat het lijkt. Dat laat deze website zien. Het werkelijke leven is een geestelijk leven, eeuwig en oneindig. Al wat bestaat, zal bestaan, verloren en vergaan lijkt te zijn, is in feite werkelijk eeuwigdurend leven. En al die levensvormen zijn en waren Scheppingen van God. Het leven is God en is uit God. Het leven is niet zomaar vanzelf, uit het niets ontstaan. Bron Jakob Lorber (jalo) heeft over het leven een grote serie ongelooflijk interessante boeken (bo) mogen schrijven en zijn boeken zijn de bron van inspiratie voor deze website geweest. Vandaar de naam van de website: jalobo.nl Wie was Jakob Lorber? Wat maakt deze Oostenrijkse schrijver geloofwaardig? Omdat hij vele voorspellingen heeft gedaan, op zeer verschillende gebieden van de wetenschap, die alle stuk voor stuk exact en controleerbaar zijn uitgekomen. Zijn boeken zijn daarom bronnen van waarheid en totaal nieuwe kennis en inzichten, die tot nu toe door relatief weinig mensen op hun onvoorstelbaar grote waarde geschat worden. Zo ontsluiten deze boeken voor bijvoorbeeld alle wetenschappers en de vele zoekers naar waarheid, totaal nieuwe onderzoeksgebieden en ze bieden een geweldige verdieping van bestaande inzichten voor degene die wil zien. Voorbeelden daarvan staan hieronder en ook hier.
Voorspellingen Jakob Lorber schreef in 1850 al over de onverbrekelijke samenhang tussen de kleine en de grote hersenen. Gedetailleerd vertelt hij er over. Pas sinds een aantal jaren ontdekt de wetenschap dat die kleine hersenen een veel grotere rol spelen dat tot nu toe werd gedacht. Wie kon 160 jaar geleden Jakob Lorber geloven, toen hij schreef dat in de toekomst miljoenen mensen met auto’s, treinen en vliegtuigen zich sneller zouden kunnen voortbewegen dan een vogel ?                                              Klik hier voor Lorbers originele tekst. Jakob Lorber voorspelde toen dat de mens door middel van de tong van de bliksem wereldwijd zou gaan communiceren. Hoe waar is dit nu, maar hoe kon iemand in het jaar 1860 zoiets geloven? Hoe kon Jakob Lorber rond 1860 weten dat er ooit kilometers diep in de aarde geboord zou gaan worden en dat daarbij zeer brandbare gassen vrij zouden komen? Lorber schreef toen over dingen die in zijn tijd totaal onmogelijk leken. Meer voorspellingen

Lorber: zo ontstaat materie

Jakob Lorber beschrijft hoe materie en dus ook energie, werkelijk is ontstaan. Zijn visie op materie is echter anders dan wij gewend zijn te denken. Hij schrijft dat de bron van alle materie het zonlicht is dat op ingenieuze wijze, onvoorstelbaar snel en onophoudelijk “diertjes”, zeg maar oeratomen, vormt. Die oeratomen zijn de basis voor de vorming van de scheikundige atomen en moleculen. Lorber verklaart ook hoe zonnen, hoe het zonlicht is ontstaan en hij legt uit dat licht in werkelijkheid een geestelijk vuur is. En, heel bijzonder, de hedendaagse theorieën over de kleinste materiedeeltjes zijn volkomen in lijn met de visie op materie, die Lorber in zijn boeken schetst. Zie hier voor meer details daarover.
kleine hersenen mobiele telefoon met bliksem boortoren Home
Site Navigation
© Als je iets kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?

Waar gaat het over?

Al wat bestaat is een of andere vorm van leven. Maar wat is eigenlijk leven? En wat is eigenlijk materie? Daar gaat deze website over. Alles wat wij zien, maar ook wat wij niet kunnen zien, leeft, is leven. Het allerkleinste atomaire deeltje, maar ook het allergrootste wat wij ons kunnen voorstellen, het heelal, leeft. Dus zelfs de ruimte is niet leeg, hoewel wij wel hebben geleerd dat de ruimte leeg zou zijn. Maar elk denkbaar puntje in de lucht hier op aarde en in de oneindige kosmos, is een vorm van intelligent leven. Evenzo is materie, zoals stenen, een vorm van leven, hoewel dat niet zo lijkt. Maar in de atomaire bouwstenen van die steen staat niets stil, alles wervelt door en om elkaar, leven dus. Zo is het ook in het heelal, daarin beweegt alles ten opzichte van elkaar en wel met astronomische snelheden die miljoenen keren sneller zijn dan de snelheid van het licht. En de aarde lijkt weliswaar een dode steenklomp, maar het tegendeel is waar, de aarde is een levende planeet die in- en uitademt zoals alle levende wezens doen. Het is altijd al zo geweest, dat wij God ook in de materie zouden willen zien. Hem tastbaar aanwezig willen zien en we vinden het moeilijk om Hem niet materieel tastbaar te kunnen zien. Alles is voor de mens tastbaar aanwezig, maar God niet. Voor de meeste mensen is het daarom moeilijk om in Zijn bestaan te geloven. Want bestaan, is in materie bestaan en zien in materie, is geloven. Dat alle leven, maar dan ook alle leven, tot in het allerkleinste detail, in de materie, Gods leven is, dat Hij dat is, is voor velen niet te geloven, op de manier zoals het werkelijk is. Materie, de aarde is dan ook niet wat het lijkt. Dat laat deze website zien. Het werkelijke leven is een geestelijk leven, eeuwig en oneindig. Al wat bestaat, zal bestaan, verloren en vergaan lijkt te zijn, is in feite werkelijk eeuwigdurend leven. En al die levensvormen zijn en waren Scheppingen van God. Het leven is God en is uit God. Het leven is niet zomaar vanzelf, uit het niets ontstaan. Bron Jakob Lorber (jalo) heeft over het leven een grote serie ongelooflijk interessante boeken (bo) mogen schrijven en zijn boeken zijn de bron van inspiratie voor deze website geweest. Vandaar de naam van de website: jalobo.nl Wie was Jakob Lorber? Wat maakt deze Oostenrijkse schrijver geloofwaardig? Omdat hij vele voorspellingen heeft gedaan, op zeer verschillende gebieden van de wetenschap, die alle stuk voor stuk exact en controleerbaar zijn uitgekomen. Zijn boeken zijn daarom bronnen van waarheid en totaal nieuwe kennis en inzichten, die tot nu toe door relatief weinig mensen op hun onvoorstelbaar grote waarde geschat worden. Zo ontsluiten deze boeken voor bijvoorbeeld alle wetenschappers en de vele zoekers naar waarheid, totaal nieuwe onderzoeksgebieden en ze bieden een geweldige verdieping van bestaande inzichten voor degene die wil zien. Voorbeelden daarvan staan hieronder en ook hier.
Voorspellingen Jakob Lorber schreef in 1850 al over de onverbrekelijke samenhang tussen de kleine en de grote hersenen. Gedetailleerd vertelt hij er over. Pas sinds een aantal jaren ontdekt de wetenschap dat die kleine hersenen een veel grotere rol spelen dat tot nu toe werd gedacht. Wie kon 160 jaar geleden Jakob Lorber geloven, toen hij schreef dat in de toekomst miljoenen mensen met auto’s, treinen en vliegtuigen zich sneller zouden kunnen voortbewegen dan een vogel ?                                              Klik hier voor Lorbers originele tekst. Jakob Lorber voorspelde toen dat de mens door middel van de tong van de bliksem wereldwijd zou gaan communiceren. Hoe waar is dit nu, maar hoe kon iemand in het jaar 1860 zoiets geloven? Hoe kon Jakob Lorber rond 1860 weten dat er ooit kilometers diep in de aarde geboord zou gaan worden en dat daarbij zeer brandbare gassen vrij zouden komen? Lorber schreef toen over dingen die in zijn tijd totaal onmogelijk leken. Meer voorspellingen

Lorber: zo ontstaat materie

Jakob Lorber beschrijft hoe materie en dus ook energie, werkelijk is ontstaan. Zijn visie op materie is echter anders dan wij gewend zijn te denken. Hij schrijft dat de bron van alle materie het zonlicht is dat op ingenieuze wijze, onvoorstelbaar snel en onophoudelijk “diertjes”, zeg maar oeratomen, vormt. Die oeratomen zijn de basis voor de vorming van de scheikundige atomen en moleculen. Lorber verklaart ook hoe zonnen, hoe het zonlicht is ontstaan en hij legt uit dat licht in werkelijkheid een geestelijk vuur is. En, heel bijzonder, de hedendaagse theorieën over de kleinste materiedeeltjes zijn volkomen in lijn met de visie op materie, die Lorber in zijn boeken schetst. Zie hier voor meer details daarover.
kleine hersenen mobiele telefoon met bliksem boortoren aarde canyons