Home Oeratoom Materie De aarde Het heelal Evolutie De mens Het leven Meer voorspellingen
jalobo.nl
© Als je wat kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?
Meer voorspellingen van Lorber De vele verschillende wetenschappelijke voorspellingen en gedetailleerde verklaringen van bekende natuurverschijnselen die Jakob Lorber heeft mogen doorgeven, zijn van zodanige aard, dat geen mens zulke feiten kan hebben bedacht of verzonnen. Daar komt nog bij dat de samenhang van de gegeven verklaringen ongelooflijk consistent is. Alles past in elkaar en opent tegelijk volkomen nieuwe onderzoeksgebieden. Hij geeft - in de huidige gebruikelijke terminologie gezegd - één consequente Theorie voor ALLES.

Een aantal voorbeelden van voorspellingen

I. Jakob Lorber schrijft op 21 mei 1842 in zijn boek over de Grossglockner, dat de bergen sinds hun ontstaan zeer veel veranderd zijn. “Meer dan de helft van onze voormalige hoogte heeft de diepten en de dalen al lang opgevuld en rust nu aan onze voet.” Een onderzoeksteam van de Universiteit van Washington publiceerde in het Wetenschapsmagazin SCINEXX op 16 augustus 2006 dat de Alpen ongeveer zes miljoen jaar geleden 100 - 250 km breder en 300 - 1500 meter hoger waren, dan de bergen nu zijn. II. In Syrië ligt het oude plaatsje Sirin. Jakob Lorber beschrijft de ligging van het dorpje Serrhe aan de hand van dorpen daarvan in de buurt. Verder vertelt hij dat daar destijds een oude tempel was, waar wijsheidspriesters in die tijd hun leer predikten. (zie GJE 6, 137 en 140) Een groep onderzoekers heeft daar onderzoek naar gedaan en die hebben het plaatsje Serrhe - nu heet het Sirin - en de beschreven tempel, daar teruggevonden. (Bron: zie de nieuwsbrief van de Jakob Lorber Stichting voor het Nederlandse taalgebied, augustus 2004). III. Lorber schreef ruim 160 jaar geleden al dat ontbossing tot grote natuurrampen zou leiden. Zo`n gedachte was toen zeer ongeloofwaardig, toch schreef hij dit op. Waarom zou hij zoiets doen, als het in zijn tijd volkomen ondenkbaar was?   IV. Hoe kon Jakob Lorber ruim 160 jaar geleden weten dat metalen robots het werk in fabrieken zouden gaan overnemen? V. Jakob Lorber schrijft in zijn boeken dat het universum uit vele, vele miljarden Melkwegen bestaat. En dat er sterren zijn die vele miljoenen malen groter zijn dan onze zon. Wie had hem dat verteld? VI. Geheel tegen de toen heersende kerkelijke opvattingen in, schreef Jakob Lorber dat de ontwikkeling van de aarde duizenden miljarden jaren heeft geduurd en dat de aarde nog ouder is dan onze zon. Hoe kon hij dat weten? VII. De 'eerste' mensen waren Adam en Eva en iedereen denkt dat dit miljoenen jaren geleden is.  Jakob Lorber schrijft dat er vóór Adam en Eva inderdaad mensen leefden, de pre-adamieten, maar die konden zich niet geestelijk ontwikkelen. Omdat Adam en Eva wel als eersten met hun geestelijke ontwikkeling zijn begonnen, worden zij in de Bijbel de ´eerste’ mensen genoemd. VIII. In deel 8, hoofdstuk 86:3 van het Grote Johannes Evangelie, geeft Jakob Lorber zelfs het exacte moment van hun schepping: 6165 jaar geleden. Hoe kwam hij aan die wetenschap? En, hoe kwam hij aan zoveel volkomen nieuwe informatie over Adam en Eva? IX. In deel 2 vanaf hoofdstuk 67 van “De Geestelijke Zon’, beschrijft Jakob Lorber de opvoeding en het leven van overleden kinderen en baby’s aan gene zijde. Die kinderen krijgen in het hiernamaals een gedegen en zeer liefdevolle opvoeding. X. De huidige schuldencrisis voorspelde Lorber in zijn tijd al, want in GJE deel 8, 185:3  schrijft hij: “ Zo zal ook het ene volk tegen het andere opstaan en het met vuurwapens te lijf gaan. Daardoor zullen de heersers in grote, niet af te lossen schulden raken en hun onderdanen kwellen met onmogelijk hoge belastingen. Daardoor zullen er buitensporige duurte, hongersnood, vele kwaadaardige en besmettelijke ziekten en epidemieën onder de mensen, de dieren, en zelfs de planten ontstaan! ”
© Als je wat kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?
Meer voorspellingen
Site Navigation
jalobo.nl
Meer voorspellingen van Lorber De vele verschillende wetenschappelijke voorspellingen en gedetailleerde verklaringen van bekende natuurverschijnselen die Jakob Lorber heeft mogen doorgeven, zijn van zodanige aard, dat geen mens zulke feiten kan hebben bedacht of verzonnen. Daar komt nog bij dat de samenhang van de gegeven verklaringen ongelooflijk consistent is. Alles past in elkaar en opent tegelijk volkomen nieuwe onderzoeksgebieden. Hij geeft - in de huidige gebruikelijke terminologie gezegd - één consequente Theorie voor ALLES.

Een aantal voorbeelden van voorspellingen

I. Jakob Lorber schrijft op 21 mei 1842 in zijn boek over de Grossglockner, dat de bergen sinds hun ontstaan zeer veel veranderd zijn. “Meer dan de helft van onze voormalige hoogte heeft de diepten en de dalen al lang opgevuld en rust nu aan onze voet.” Een onderzoeksteam van de Universiteit van Washington publiceerde in het Wetenschapsmagazin SCINEXX op 16 augustus 2006 dat de Alpen ongeveer zes miljoen jaar geleden 100 - 250 km breder en 300 - 1500 meter hoger waren, dan de bergen nu zijn. II. In Syrië ligt het oude plaatsje Sirin. Jakob Lorber beschrijft de ligging van het dorpje Serrhe aan de hand van dorpen daarvan in de buurt. Verder vertelt hij dat daar destijds een oude tempel was, waar wijsheidspriesters in die tijd hun leer predikten. (zie GJE 6, 137 en 140) Een groep onderzoekers heeft daar onderzoek naar gedaan en die hebben het plaatsje Serrhe - nu heet het Sirin - en de beschreven tempel, daar teruggevonden. (Bron: zie de nieuwsbrief van de Jakob Lorber Stichting voor het Nederlandse taalgebied, augustus 2004). III. Lorber schreef ruim 160 jaar geleden al dat ontbossing tot grote natuurrampen zou leiden. Zo`n gedachte was toen zeer ongeloofwaardig, toch schreef hij dit op. Waarom zou hij zoiets doen, als het in zijn tijd volkomen ondenkbaar was?   IV. Hoe kon Jakob Lorber ruim 160 jaar geleden weten dat metalen robots het werk in fabrieken zouden gaan overnemen? V. Jakob Lorber schrijft in zijn boeken dat het universum uit vele, vele miljarden Melkwegen bestaat. En dat er sterren zijn die vele miljoenen malen groter zijn dan onze zon. Wie had hem dat verteld? VI. Geheel tegen de toen heersende kerkelijke opvattingen in, schreef Jakob Lorber dat de ontwikkeling van de aarde duizenden miljarden jaren heeft geduurd en dat de aarde nog ouder is dan onze zon. Hoe kon hij dat weten? VII. De 'eerste' mensen waren Adam en Eva en iedereen denkt dat dit miljoenen jaren geleden is.  Jakob Lorber schrijft dat er vóór Adam en Eva inderdaad mensen leefden, de pre-adamieten, maar die konden zich niet geestelijk ontwikkelen. Omdat Adam en Eva wel als eersten met hun geestelijke ontwikkeling zijn begonnen, worden zij in de Bijbel de ´eerste’ mensen genoemd. VIII. In deel 8, hoofdstuk 86:3 van het Grote Johannes Evangelie, geeft Jakob Lorber zelfs het exacte moment van hun schepping: 6165 jaar geleden. Hoe kwam hij aan die wetenschap? En, hoe kwam hij aan zoveel volkomen nieuwe informatie over Adam en Eva? IX. In deel 2 vanaf hoofdstuk 67 van “De Geestelijke Zon’, beschrijft Jakob Lorber de opvoeding en het leven van overleden kinderen en baby’s aan gene zijde. Die kinderen krijgen in het hiernamaals een gedegen en zeer liefdevolle opvoeding. X. De huidige schuldencrisis voorspelde Lorber in zijn tijd al, want in GJE deel 8, 185:3  schrijft hij: “ Zo zal ook het ene volk tegen het andere opstaan en het met vuurwapens te lijf gaan. Daardoor zullen de heersers in grote, niet af te lossen schulden raken en hun onderdanen kwellen met onmogelijk hoge belastingen. Daardoor zullen er buitensporige duurte, hongersnood, vele kwaadaardige en besmettelijke ziekten en epidemieën onder de mensen, de dieren, en zelfs de planten ontstaan! ”
© Als je wat kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?