Home Oeratoom Materie De aarde Het heelal Evolutie De mens Het leven Meer voorspellingen
© Als je wat kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?

Wat is materie?

De aarde lijkt op het eerste gezicht niets anders te zijn dan een verzameling  keiharde, levenloze stenen, veel water en lucht, maar het blijkt dat alle materie van de aarde uiteindelijk uit zuiver licht is opgebouwd. Zie hier voor een nadere toelichting daarvan. Dat materie uit licht bestaat, lijkt volledig in strijd te zijn met de feiten, want hoe kan nu zo iets als graniet uit licht gemaakt zijn?! Dit lijkt de grootst mogelijk onzin, maar deze bewering komt in een heel ander licht te staan, wanneer de huidige wetenschappelijke verklaringen van materie en energie ernaast gelegd worden. Dan zijn de verklaringen ineens nagenoeg gelijk aan elkaar.
Meer info

Nut en doel van materie

Wat is het nut en het doel van de aardse materie? Dat blijkt zeer veelzijdig te zijn en altijd in het voordeel van alle mensen die op aarde hun leven leiden. Zo maakt het aardse leven in een stoffelijk lichaam het voor een ziel mogelijk dat zij bijvoorbeeld liefdeloos kan handelen, zonder dat dit tot onherstelbare geestelijke schade aan haar verdere, eeuwige leven leidt. Iemand handelt liefdeloos wanneer hij bijvoorbeeld uitsluitend aan zijn eigenbelang denkt, of als hij zich hoogmoedig en gewelddadig gedraagt. Wanneer een ziel echter vanuit onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde handelt, groeit zij daar geestelijk gezien door en bovendien komt haar keuze voor deze ware liefde alle mensen ten goede.
Meer info

Materie begrenst de ziel

Elke ziel hier op aarde is door haar stoffelijk lichaam begrensd. Haar materiële lichaam houdt haar en haar geest bijeen als een afgezonderde eenheid. Hierdoor kan ieder mens, dat een geestelijk wezen is, op aarde leven en God als de ware Bron van leven leren kennen en daarbij niet verloren gaan. Want wanneer een ziel die God leert kennen en Hem dan van harte erkent als haar Schepper en Goddelijke Vader, zou zij direct in Hem opgaan. Zo`n ziel zou meteen één met Gods Geest worden en haar zelfstandig bestaan direct verliezen. Het stoffelijke omhulsel, de materie van het lichaam, voorkomt dat de ziel ‘opgaat’ in haar Schepper. Dat is een tweede, zeer belangrijke nut van het stoffelijke  lichaam.
Meer info

De aardse materie anders bekeken

jalobo.nl
Materie, zoals steen, water en lucht is heel wat anders dan mensen gewoonlijk denken. Het is slechts een loos omhulsel waarin menselijke zielen met hun geest geketend zijn. Materie houdt niet het werkelijke leven vast. Dit blijkt niet uit wetenschappelijk onderzoek aan de materie, want het leven van de ziel en dat van de geest is niet te onderzoeken met apparaten. Zulk onderzoek van de aardse materie is als het ronddraaien in een spiraliserende cirkel die geen einde heeft. Maar de onderzoeker die Zijn Schepper in de materie ontdekt, iemand die beseft dat God werkelijk Alles in Alles is, die doorbreekt die eindeloze spiraal en wordt door Hem uit zijn materiële omhulsel bevrijd. Dat is de ‘verlossing’ waar eigenlijk iedereen hier op aarde naar snakt; op de een of andere manier, al dan niet bewust, naar zoekt.

Eigenschappen van ijzer verklaard

Waarom is ijzer buigzaam en waarom kan ijzer roodgloeiend zijn? Dit lijkt een vreemde vraag, maar Jakob Lorber geeft een fascinerende nieuwe verklaring die heel logisch is, mits het metaal gezien wordt als een verzameling van intelligente ‘deeltjes.’ Zie ook de pagina over ‘oeratoom.’ Jakob Lorber beschrijft in zijn boek: “Aarde en Maan” dat eigenschappen gedragen worden door intelligentie-deeltjes. Ijzer is zwaarder dan zink en aluminium, omdat  intelligentie-deeltjes in ijzer heel graag naar hun oorsprong, het binnenste van de aarde, terug willen. Zij voelen die grote aantrekkingskracht naar het binnenste van de aarde, omdat daar hun geestverwanten huizen. De buigbaarheid en soepelheid van ijzer is afkomstig van de intelligentie die al aan alle kanten beproefd is. Deze eigenschap draagt gewilligheid in zich en dat is ontstaan door de vele beproevingen die dit intelligentie-deeltje heeft ondergaan. IJzer gloeit rood in het vuur en dat komt door de “woede-deeltjes” die in het metaal aanwezig zijn. Een intelligentie die uit het binnenste van de aarde afkomstig is. De verhitting, is een verstoring van hun rust. Heel bijzonder is dat ijzer een elastisch metaal is. Bij vervorming van het metaal streeft het uit zichzelf naar zijn vroegere vorm. Deze eigenschap is afkomstig van boven; het is de intelligente kracht die de oorspronkelijke vorm, de juiste orde, steeds weer wil herstellen. Zo beschouwd, is het logisch dat ijzer uit een verzameling intelligenties bestaat, want mensen kunnen buigzaam zijn, maar ook rood van woede worden. De meeste mensen vinden het heel normaal om een bepaalde orde te handhaven, die voor altijd zo te houden.  Die zijn dan wel vasthoudend, maar niet buigzaam. Als ze dan gedwongen worden, maakt de dwang hen woedend. Op overeenkomstige wijze reageren de intelligenties in het metaal ijzer.
Materie
Site Navigation

De aardse materie anders bekeken

Wat is materie?

De aarde lijkt op het eerste gezicht niets anders te zijn dan een verzameling  keiharde, levenloze stenen, veel water en lucht, maar het blijkt dat alle materie van de aarde uiteindelijk uit zuiver licht is opgebouwd. Zie hier voor een nadere toelichting daarvan. Dat materie uit licht bestaat, lijkt volledig in strijd te zijn met de feiten, want hoe kan nu zo iets als graniet uit licht gemaakt zijn?! Dit lijkt de grootst mogelijk onzin, maar deze bewering komt in een heel ander licht te staan, wanneer de huidige wetenschappelijke verklaringen van materie en energie ernaast gelegd worden. Dan zijn de verklaringen ineens nagenoeg gelijk aan elkaar.
Meer info

Nut en doel van materie

Wat is het nut en het doel van de aardse materie? Dat blijkt zeer veelzijdig te zijn en altijd in het voordeel van alle mensen die op aarde hun leven leiden. Zo maakt het aardse leven in een stoffelijk lichaam het voor een ziel mogelijk dat zij bijvoorbeeld liefdeloos kan handelen, zonder dat dit tot onherstelbare geestelijke schade aan haar verdere, eeuwige leven leidt. Iemand handelt liefdeloos wanneer hij bijvoorbeeld uitsluitend aan zijn eigenbelang denkt, of als hij zich hoogmoedig en gewelddadig gedraagt. Wanneer een ziel echter vanuit onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde handelt, groeit zij daar geestelijk gezien door en bovendien komt haar keuze voor deze ware liefde alle mensen ten goede.
Meer info

Materie begrenst de ziel

Elke ziel hier op aarde is door haar stoffelijk lichaam begrensd. Haar materiële lichaam houdt haar en haar geest bijeen als een afgezonderde eenheid. Hierdoor kan ieder mens, dat een geestelijk wezen is, op aarde leven en God als de ware Bron van leven leren kennen en daarbij niet verloren gaan. Want wanneer een ziel die God leert kennen en Hem dan van harte erkent als haar Schepper en Goddelijke Vader, zou zij direct in Hem opgaan. Zo`n ziel zou meteen één met Gods Geest worden en haar zelfstandig bestaan direct verliezen. Het stoffelijke omhulsel, de materie van het lichaam, voorkomt dat de ziel ‘opgaat’ in haar Schepper. Dat is een tweede, zeer belangrijke nut van het stoffelijke  lichaam.
Meer info
jalobo.nl