Home Oeratoom Materie De aarde Het heelal Evolutie De mens Het leven Meer voorspellingen
jalobo.nl
© Als je wat kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?

De mens is een drie-eenheid

Lichaam, ziel en geest

De mens is veel meer dan alleen een lichaam van vlees en bloed, ook al zien de meeste mensen die andere aspecten van de mens (nog) niet. Ieder mens is in essentie een geestelijk wezen en hij heeft een zielenlichaam en een stoffelijk lichaam. Alle mensen zijn dan ook een drie-eenheid van lichaam, ziel en geest.

Fijnstoffelijk en grofstoffelijk

Het zielenlichaam is fijnstoffelijk en het lichaam van vlees en bloed is grofstoffelijk. Het lijf is tastbaar en goed zichtbaar, maar het zielenlichaam is alleen voor zeer gevoelige mensen waarneembaar en voelbaar. De fijnstoffelijke energie van het zielenlichaam wordt daardoor gemakkelijk over het hoofd gezien. Het zielenlichaam is net als de grofstoffelijke materie een vorm van ‘licht’, maar dan subtieler. Het bestaat uit geestelijk licht, namelijk ontelbaar veel begrippen en gedachtevormen, intelligente specifica; op deze wijze beschrijft Jakob Lorber de ziel.

Evolutie

Uit de Lorber boeken blijkt eveneens dat elke menselijke ziel uit fijnstoffelijke delen van het mineralen-, planten- en dierenrijk is opgebouwd. En dat gaat niet zomaar, bij toeval, maar langs een zeer bepaalde en uiterst precieze Scheppingsweg. De vorming van de menselijke ziel blijkt het werkelijke doel van het evolutieproces te zijn, maar omdat de ziel uit zeer subtiele, niet meetbare energieën bestaat, is dit nog niet ontdekt. 

Onderscheid tussen ziel en geest

De geestelijke mens is niet stoffelijk, noch fijnstoffelijk. Hij leeft samen met de Goddelijke vonk in het hart van zijn ziel, het zielenlichaam. De Godsvonk geeft het leven aan het zielenlichaam en via de ziel aan het grofstoffelijke lichaam en de geestelijke mens mag denken dat het zijn leven, zijn lichaam, zijn bestaan is; dat hij het leven zelf bezit. Maar het leven op aarde in een grofstoffelijk lichaam, met een zielenlichaam, is voor een geestelijk mens slechts een aan hem gegeven leven. Een speciale en ook ongelooflijk korte periode, zo`n 80 jaar gemiddeld, uit zijn eeuwige leven waarin de geestelijke mens kan ontdekken dat het werkelijke leven geestelijk van aard is en hem door God is gegeven.

De strijd van de ziel

Omdat de ziel, het zielenlichaam van de materie afkomstig is, verlangt zij van nature naar haar materiële omgevingen terug. Maar de goddelijke geest in haar stimuleert haar dat verlangen los te laten en zich juist niet op al die wereldse en materiële dingen te richten. Dit is dan ook een strijd die ieder mens met zichzelf voert. Een strijd die op vele fronten wordt gevoerd. Elke menselijke ziel ontvangt van haar Schepper een ik-besef, het ego. Hierdoor lijkt het alsof alles wat iemand doet, of niet doet, dat het zijn of haar werk is, maar dat blijkt een illusie te zijn. Het lijkt slechts alsof de mens zelf zo slim, zo handig, zo inventief, zo creatief is, maar het zijn allemaal invallen, inzichten die mensen van hun Schepper ontvangen. Maar iedereen mag denken en geloven dat hij iets zelf heeft bedacht, uitgevonden, gemaakt, tot stand heeft gebracht. Slechts een oprecht deemoedig mens kan erkennen dat de Goddelijke Schepper die vrijgevige en zachtmoedige Gever is.
De mens
Site Navigation
jalobo.nl

De mens is een drie-eenheid

Lichaam, ziel en geest

De mens is veel meer dan alleen een lichaam van vlees en bloed, ook al zien de meeste mensen die andere aspecten van de mens (nog) niet. Ieder mens is in essentie een geestelijk wezen en hij heeft een zielenlichaam en een stoffelijk lichaam. Alle mensen zijn dan ook een drie- eenheid van lichaam, ziel en geest.

Fijnstoffelijk en grofstoffelijk

Het zielenlichaam is fijnstoffelijk en het lichaam van vlees en bloed is grofstoffelijk. Het lijf is tastbaar en goed zichtbaar, maar het zielenlichaam is alleen voor zeer gevoelige mensen waarneembaar en voelbaar. De fijnstoffelijke energie van het zielenlichaam wordt daardoor gemakkelijk over het hoofd gezien. Het zielenlichaam is net als de grofstoffelijke materie  een vorm van ‘licht’, maar dan subtieler. Het bestaat uit geestelijk licht, namelijk ontelbaar veel begrippen en gedachtevormen, intelligente specifica; op deze wijze beschrijft Jakob Lorber de ziel.

Evolutie

Uit de Lorber boeken blijkt eveneens dat elke menselijke ziel uit fijnstoffelijke delen van het mineralen-, planten- en dierenrijk is opgebouwd. En dat gaat niet zomaar, bij toeval, maar langs een zeer bepaalde en uiterst precieze Scheppingsweg. De vorming van de menselijke ziel blijkt het werkelijke doel van het evolutieproces te zijn, maar omdat de ziel uit zeer subtiele, niet meetbare energieën bestaat, is dit nog niet ontdekt. 

De strijd van de ziel

Omdat de ziel, het zielenlichaam van de materie afkomstig is, verlangt zij van nature naar haar materiële omgevingen terug. Maar de goddelijke geest in haar stimuleert haar dat verlangen los te laten en zich juist niet op al die wereldse en materiële dingen te richten. Dit is dan ook een strijd die ieder mens met zichzelf voert. Een strijd die op vele fronten wordt gevoerd. Elke menselijke ziel ontvangt van haar Schepper een ik-besef, het ego. Hierdoor lijkt het alsof alles wat iemand doet, of niet doet, dat het zijn of haar werk is, maar dat blijkt een illusie te zijn. Het lijkt slechts alsof de mens zelf zo slim, zo handig, zo inventief, zo creatief is, maar het zijn allemaal invallen, inzichten die mensen van hun Schepper ontvangen. Maar iedereen mag denken en geloven dat hij iets zelf heeft bedacht, uitgevonden, gemaakt, tot stand heeft gebracht. Slechts een oprecht deemoedig mens kan erkennen dat de Goddelijke Schepper die vrijgevige en zachtmoedige Gever is.
© Als je wat kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?

Onderscheid tussen ziel en geest

De geestelijke mens is niet stoffelijk, noch fijnstoffelijk. Hij leeft samen met de Goddelijke vonk in het hart van zijn ziel, het zielenlichaam. De Godsvonk geeft het leven aan het zielenlichaam en via de ziel aan het grofstoffelijke lichaam en de geestelijke mens mag denken dat het zijn leven, zijn lichaam, zijn bestaan is; dat hij het leven zelf bezit. Maar het leven op aarde in een grofstoffelijk lichaam, met een zielenlichaam, is voor een geestelijk mens slechts een aan hem gegeven leven. Een speciale en ook ongelooflijk korte periode, zo`n 80 jaar gemiddeld, uit zijn eeuwige leven waarin de geestelijke mens kan ontdekken dat het werkelijke leven geestelijk van aard is en hem door God is gegeven.